Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Et inter-kommunalt selskap eid av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.

Skisse annonse.